hiển thị số diễn đàn 1-3 trên tổng số chủ đề 3 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Gintama trích dẫn  turkila 4 8645 hơn một năm qua
Gintama group chat ?  sariekimchi 1 2095 hơn một năm qua
Buy Gintama Costume at Skycotume  losira 0 2705 hơn một năm qua