Ghostbusters Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 24

luvneopets đã đưa ý kiến …
Hi all... Ghostbusters was such a good movie, they even have a new one out.. has anyone seen it, if not bạn all should get this movie because it's really hilarious. đã đăng cách đây 10 tháng
heart
fansfunsz đã đưa ý kiến …
~♥~my favourite đã đăng hơn một năm qua
odiemodie đã đưa ý kiến …
WE CAME, WE SAW, WE KICKED ITS'... well... bạn know... HAPPY NEW năm EVERYONE! đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
Rainbowblitz đã đưa ý kiến …
Suck in the guts guys we are the ghostbusters.-Peter Venkman đã đăng hơn một năm qua
laugh
Simmeh đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại 911 những người hâm mộ right now! xD đã đăng hơn một năm qua
deathding đã bình luận…
That's......... Not funny...................... hơn một năm qua
EnsignBob đã đưa ý kiến …
I rember being five years old and quoting the movie verbatim. đã đăng hơn một năm qua
heart
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
I only fanned them cause that's where I got my name from ^^ :))) đã đăng hơn một năm qua
ghostbustergirl đã đưa ý kiến …
who ya gonna call? đã đăng hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
Nerdbusters!!!!! ^^ hơn một năm qua
ghostbustergirl đã bình luận…
no ghosbuster's! hơn một năm qua
thequestion1776 đã đưa ý kiến …
I have written a Ghostbusters movie câu hỏi kiểm tra for the Amazon.com for the Kindle devices. It is over 40 các câu hỏi long and great fun. I'm only asking .99 cents for the câu hỏi kiểm tra and bạn can find it under Allen Yoakum at Amazon.com đã đăng hơn một năm qua
big smile
kayleigh2001 đã đưa ý kiến …
if theirs something strange in the neighborhood who ya gonna call ghost busters đã đăng hơn một năm qua
Lancebassfan1 đã đưa ý kiến …
I made a GhostBusters 2 club just now. đã đăng hơn một năm qua
Mapware100 đã đưa ý kiến …
Guy 1:Who are bạn gonna call?
Guy 2:GHOST HUNTERS
Guy 1:*Stabs guy 2*Now who are bạn gonna call?
Guy 2:THE ABULENCE!
Guy 1:*Whips out a gun and shoots guy 2 in the foot*WHO ARE bạn GONNA CALL!?!
Guy 2:*Crying*G-g-ghost busters.
Guy 1:Much better. đã đăng hơn một năm qua
crying
Lancebassfan1 đã đưa ý kiến …
There is not going be a GhostBusters 3 it is cancel. đã đăng hơn một năm qua
Lancebassfan1 đã đưa ý kiến …
Who make this page can bạn make a GhostBusters 2 FanPop page please? đã đăng hơn một năm qua
creeperslyth đã đưa ý kiến …
me tình yêu ghost busters đã đăng hơn một năm qua
smile
misspansea đã đưa ý kiến …
I'm watching Ghostbusters đã đăng hơn một năm qua
beauiful đã đưa ý kiến …
Ghostbusters one and two was flimed in state of new York untied states of America . I tình yêu both 1 & 2 movie . I'am your number 1 biggest người hâm mộ . I tình yêu bạn guys . I watch both ghostbusters when I was five years 0ld in the năm 1989. đã đăng hơn một năm qua
Fraraccio đã đưa ý kiến …
"Yes. This is true. This man has no dick." đã đăng hơn một năm qua
billyhobghost đã đưa ý kiến …
thanks for your in put đã đăng hơn một năm qua
billyhobghost đã đưa ý kiến …
hi there all the ghost buster những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
scoobyguy435 đã đưa ý kiến …
buda bum bum bum bum buda buda bum bum buda bum bum ghost busters buda buda bum bum bum đã đăng hơn một năm qua
Rennerocks đã đưa ý kiến …
I watched both of the ghsotbusters movie's last night! so awesome đã đăng hơn một năm qua
invader_bruce đã đưa ý kiến …
YAY!GHOSTBUSTERS! đã đăng hơn một năm qua