thêm hình ảnh

Ghandi Hình ảnh

thêm video

Ghandi Video

tạo phiếu bầu

Ghandi Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yeah, it's been bothering me too
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Gandhi Round Glasses
Gandhi Round Glasses
100%
Other
0%
người hâm mộ lựa chọn: Shoot the killer?
Shoot the killer?
100%
Assault the killer?
0%
người hâm mộ lựa chọn: Have Gandhi Be A người hâm mộ Of bạn
Have Gandhi Be A ngườ i hâ m mộ Of bạ n
100%
Be A ngườ i hâ m mộ Of Gandhi
0%
người hâm mộ lựa chọn: International ngày of Non-Violence.
80%
20%
thêm ghandi số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Ghandi Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm ghandi các câu trả lời >>  
viết bài

Ghandi Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Ghandi đường Dẫn

thêm ghandi đường dẫn >>  

Ghandi tường

shaasvata111 đã đưa ý kiến …
Yeah he is in my tim, trái tim too đã đăng cách đây 11 tháng
AnnaShwz đã bình luận…
Thanks! I agree with bạn :D cách đây 11 tháng
AnnaShwz đã bình luận…
bạn are a gandhi person as well, so I tình yêu you. cách đây 11 tháng
shaasvata111 đã bình luận…
I tình yêu bạn too cách đây 11 tháng
AnnaShwz đã bình luận…
thx cách đây 11 tháng
AnnaShwz đã đưa ý kiến …
Gandhi was an amazing man. He will always live in my heart. đã đăng cách đây 11 tháng
cool
rockswet đã đưa ý kiến …
hello guys đã đăng hơn một năm qua
rockswet đã bình luận…
i like him too hơn một năm qua
AnnaShwz đã bình luận…
Same he's awesome cách đây 11 tháng