thêm hình ảnh

Gemma Arterton Hình ảnh

thêm video

Gemma Arterton Video

tạo phiếu bầu

Gemma Arterton Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: The incumbent
Ends in cách đây một ngày 1
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: A new banner
Ends in cách đây một ngày 1
100%
người hâm mộ lựa chọn: 13
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 17
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
100%
0%
thêm gemma arterton số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Gemma Arterton Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm gemma arterton các câu trả lời >>  

Gemma Arterton đường Dẫn

thêm gemma arterton đường dẫn >>  

Gemma Arterton tường

timthousand86 đã đưa ý kiến …
My yêu thích is prolly the dissapearance of alice creed... I like her better with a little weight... Not to mention running mascara is always kinda hot!! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
herrison đã đưa ý kiến …
i tình yêu princess tamina đã đăng hơn một năm qua
heart
Lisseth đã đưa ý kiến …
I loved her in Hansel & Gretel: Witch Hunters!
She's so so so talented, awesome and gorgeous! đã đăng hơn một năm qua
rebecaleia đã bình luận…
i agree :) hơn một năm qua