Fursonas Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

thetankmoment đã đưa ý kiến …
*Looks at own old characters here* ...Eww. đã đăng hơn một năm qua
mollythehusky đã đưa ý kiến …
tình yêu this place! after im done with paint cửa hàng pro 8 i will post my fursona! đã đăng hơn một năm qua
DragonAura15 đã đưa ý kiến …
I always wondered...What exactly makes a fursona? đã đăng hơn một năm qua
thetankmoment đã bình luận…
Well, I always take one big step every năm hơn một năm qua
dixieritasasha đã bình luận…
T.T.M. WHY am I not suprised to see bạn here? hơn một năm qua
xwolf19 đã bình luận…
A fursona is an animal character that represents bạn in some way. hơn một năm qua
tongue
StarWarrior đã đưa ý kiến …
Is it weird that I'm a girl and my fursona is a boy? đã đăng hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
not weird at all I have a fursona, (various fursonas) thats are male, and one hoặc two females hơn một năm qua
StarWarrior đã bình luận…
Good, I have several males as well, and about the same amount of females. hơn một năm qua
xwolf19 đã bình luận…
No, not at all. I know a lot of people with fursonas that are a different gender form them. hơn một năm qua
toi_teh_raccoon đã đưa ý kiến …
... đã đăng hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
anyone on hơn một năm qua
thetankmoment đã bình luận…
Yup hơn một năm qua
xwolf19 đã bình luận…
Yes hơn một năm qua