trả lời câu hỏi này

Những người bạn Câu Hỏi

Post your fav background character

Mine is Gunther hoặc Janice hoặc Mike
 sheerika posted hơn một năm qua
next question »

Những người bạn Các Câu Trả Lời

19leeann said:
Me to
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Awesome
sheerika posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Janice is my yêu thích outside Những người bạn character.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mat_21 said:
Janice
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Makeupdiva said:
Mike.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
justchilin595 said:
Richard :) But I am glad that Monica broke up with him and ended up with Chandler!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
naley99 said:
David and Richard
select as best answer
posted hơn một năm qua 
smurfygirl said:
Mike :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TomboyYaoiFan56 said:
Janice, Gunther, Richard. They're all hilarious.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »