Friday Night Lights Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến this "I don't want bạn resting on your laurels, bạn understand me?"?
Choose the right answer:
Option A Smash
Option B Coach Taylor
Option C Tim
Option D Jason
 othgirl_peyton posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save