Fred&Hermie Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 17

angelic
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
I think we need a new banner. đã đăng hơn một năm qua
LovingLucy đã đưa ý kiến …
Do bạn want to do themed banners? like thanksgiving, halloween, Valentine's Day, etc? đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
Not necessarily. hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Ok hơn một năm qua
tongue
LovingLucy đã đưa ý kiến …
Who's in the bloody tee shirt? (Banner) đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
That's Elijah. hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
ooooooh nice :D hơn một năm qua
big smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
Banner made bởi me :), biểu tượng made bởi Katie! đã đăng hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Yay! hơn một năm qua
LovingLucy đã đưa ý kiến …
Can we have the motto: "A friendship of quintessential purity and togetherness, Fred and Hermie" đã đăng hơn một năm qua
LovingLucy đã đưa ý kiến …
các biểu tượng are up, three of them, matching the designed banners! đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
What did bạn name them? hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Banners are Banner 1, 2, 3, and 4. các biểu tượng are fredandhermie, haleydewit friendsforever, and mybrother skeeper hơn một năm qua
LovingLucy đã đưa ý kiến …
New Banners (four of them) are up! đã đăng hơn một năm qua
big smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
Banner made bởi Fred, biểu tượng made bởi me, Hermie :) đã đăng hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Sweetness! hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Check out that icon, wowies! hơn một năm qua
meh
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
We need a new banner, Fred. đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
and icon. hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Anything in particular bạn want on the banner? hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
And Sarah: link hơn một năm qua
big smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
Dedicated!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
5 hours left... đã đăng hơn một năm qua
big smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
12 hours left... đã đăng hơn một năm qua
smile
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
23 hours left, people... đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Fallen_Star đã đưa ý kiến …
Does anybody mind that I joined this club? đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
Of course not :) You're thêm than welcome :) hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
BTW, I'm Hermie, though that's not my real name. It's a nickname my best friend gave to me. hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
Everyone is welcome :) My real name is Ellen :) hơn một năm qua
heart
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
New banner and icon!!! biểu tượng was made bởi Fred <3 Banner was made bởi the two of us :) đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã đưa ý kiến …
We really need to vamp this up.
Tomorrow. đã đăng hơn một năm qua
LovingLucy đã bình luận…
Agreed. hơn một năm qua
LovingLucy đã đưa ý kiến …
Let's máy bơm this up babydoll. đã đăng hơn một năm qua