trả lời câu hỏi này

Firebending Câu Hỏi

Should I have blue hoặc trái cam, màu da cam ngọn lửa, chữa cháy

 blackdragon22 posted hơn một năm qua
next question »

Firebending Các Câu Trả Lời

Nadza said:
Depends. If bạn want to be a dangerous ngọn lửa, chữa cháy bender than I would say to choose blue because it is thêm dangerous.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »