Fifty Shades Darker Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

heart
ChristianAna1 đã đưa ý kiến …
Thanks for making this club, Rachel! (-Twilight_Fan-) đã đăng hơn một năm qua
-Twilight_Fan- đã bình luận…
You're welcome, Bria! I'm glad thêm people have joined <3 hơn một năm qua
kiss
rupsa đã đưa ý kiến …
Why this Club is so Silent. Come on Girls Don't miss the Chance of posting OUR SWEET BOYFRIEND VERSION OF CHRISTIAN lolz!! đã đăng hơn một năm qua
EDWARD_TWIHARD đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại my sister, Rachel -Twilight_Fan- made this club along with the Fifty Shades Freed club. Thanks for joining! I can't wait for FSD to come out, they're starting filming Feb 19th I'm pretty sure :) hơn một năm qua
rupsa đã bình luận…
I am waiting for darker XOXO hơn một năm qua
EDWARD_TWIHARD đã bình luận…
Me too :) hơn một năm qua
twihard203 đã bình luận…
Me too! :-) hơn một năm qua