tạo phiếu bầu

Fear the Walking Dead Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị fear the walking dead số phiếu bầu (1-100 of 205)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: No.
75%
25%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Mo Collins (Sarah)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Colman Domingo (Director)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Filthy Woman
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Mercedes Mason (Ofelia)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Laurnaomjune
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: a Character
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yvette Nicole Brown (Fan)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Strand
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
67%
33%
hòa!
40%
40%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Another ngày in the Diamond
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: It was Ok.
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Is Madison alive?
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: John
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Nick
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Gross
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nick
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Friend
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: John
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Althea
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: They could be interesting, I guess.
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Fear the Walking Dead Season 3
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Brother's Keeper
57%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Burning in Water, Drowning in Flame
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Nick
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: It was Ok.
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
71%
14%
hòa!
43%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
57%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Strand
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: It was Ok.
57%
29%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
63%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: "I'm not standing down"
38%
13%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
57%
29%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Troy
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: It was Ok.
43%
29%