thêm hình ảnh

Fear the Walking Dead Hình ảnh

thêm video

Fear the Walking Dead Video

tạo phiếu bầu

Fear the Walking Dead Số Phiếu Bầu

thêm câu hỏi

Fear the Walking Dead Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm fear the walking dead các câu trả lời >>  
viết bài

Fear the Walking Dead Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Fear the Walking Dead đường Dẫn

thêm fear the walking dead đường dẫn >>  

Fear the Walking Dead tường

wink
drewjoana đã đưa ý kiến …
Mercedes Mason Spot:

link đã đăng hơn một năm qua
laugh
Simmeh đã đưa ý kiến …
I like the zombies in the ocean! đã đăng hơn một năm qua
Bibi69 đã đưa ý kiến …
There's less people watching season 2 right? I feel like I'm all alone in this spot this season lol! đã đăng hơn một năm qua
DarkSarcasm đã bình luận…
I'm trying to find the motivation to get caught up, but... *fakes own death* hơn một năm qua
Bibi69 đã bình luận…
*snort* lol! hơn một năm qua
Owls1322 đã bình luận…
there is actually less poeple watching season 2 of ftwd i dont know if season 1 was bad but i know theres less people watching it. hơn một năm qua