trả lời câu hỏi này

fanpop Câu Hỏi

How u get out of fanpop?

 140990 posted hơn một năm qua
next question »

fanpop Các Câu Trả Lời

Flickerflame said:
1. Go to your profile
2. Click chỉnh sửa thông tin các nhân after the first box
3. Scroll down the page until bạn get to a message which says "If you'd like to PERMANENTLY remove your account, click here." at the bottom. Click on the "here".
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »