trả lời câu hỏi này

Fanboy ''N'' Chum Chum Câu Hỏi

Did bạn like Fanboy hoặc Chum Chum hoặc Yo hoặc Kyle hoặc Sigmund?

*
I like Fanboy, Chum Chum, Yo, Kyle, Sigmund, Lupe, Boog, Oz and Mr. Mufflin, but I hate Janitor Poopatine and Lunch Lady Cram.
99148770 posted hơn một năm qua
 99148770 posted hơn một năm qua
next question »

Fanboy ''N'' Chum Chum Các Câu Trả Lời

MKlovesBoog said:
no, none of these
I LIKE BOOG, I tình yêu BOOG!
select as best answer
 no, none of these I LIKE BOOG, I tình yêu BOOG!
posted hơn một năm qua 
next question »