trả lời câu hỏi này

Fanboy ''N'' Chum Chum Câu Hỏi

bạn like kyle? yes,maybe hoặc no.

 bạn like kyle? yes,maybe hoặc no.
*
maybe
szabina96 posted hơn một năm qua
 szabina96 posted hơn một năm qua
next question »

Fanboy ''N'' Chum Chum Các Câu Trả Lời

MK33 said:
I do not like
select as best answer
posted hơn một năm qua 
minniemeg said:
Yes,duh
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Bugsybunny2 said:
Not a big fan, but, better than Sigmund.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
99148770 said:
Sometimes, I like Kyle, because I like his British Accent, but I prefer Sigmund The Sorcerer to Kyle The Conjurer.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MKlovesBoog said:
not
I HATE HIM!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »