trả lời câu hỏi này

Family Guy Câu Hỏi

Does brian have a crush

 jackfan22 posted hơn một năm qua
next question »

Family Guy Các Câu Trả Lời

honda954 said:
Lois
select as best answer
posted hơn một năm qua 
KingofFamilyguy said:
Lois hands down!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
tanasia_11 said:
yeah he likes lois
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »