trả lời câu hỏi này

Fallout 3 Câu Hỏi

Do bạn want Fawkes to be Evil?

 Do bạn want Fawkes to be Evil?
 vagos posted hơn một năm qua
next question »

Fallout 3 Các Câu Trả Lời

rileyferguson said:
No
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »