EXO Updates

a photo đã được thêm vào: SUHO cách đây 11 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Nature Republic 10th Anniversary! cách đây 12 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ChanYeol "When did bạn two get so close?" [The Return of Superman/2018.12.30] cách đây một ngày 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [EXO의 사다리 타고 세계여행 2] The 3rd Teaser cách đây một ngày 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [EXO의 사다리 타고 세계여행 2] The 2nd Teaser cách đây một ngày 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [EXO의 사다리 타고 세계여행 2] The 1st Teaser cách đây một ngày 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO KAI FUNNY & CUTE MOMENTS cách đây 3 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Kai and Chanyeol come to meet Naeun and Gunhoo /2018.12.30 cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO D.O(KyungSoo) FUNNY & CUTE MOMENTS | 2019 cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a wallpaper đã được thêm vào: Suho for LEON KOREA January 2019 cách đây 5 ngày by Stelenavamp
an icon đã được thêm vào: tình yêu Shot cách đây 12 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO - tình yêu Shot [Music Bank Stage Mix Ver.] cách đây 13 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Baek Jiyeong×CHEN - Like being hit bởi a bullet, cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a link đã được thêm vào: Breaking: EXO’s Kai And BLACKPINK’s Jennie Confirmed To Be Dating cách đây 15 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO - tình yêu Shot + Tempo cách đây 15 ngày by Stelenavamp
a comment was made to the photo: west bengal 91 7508915833 tình yêu Problem Solution baba ji In Uttar Dinajpur cách đây 18 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO - tình yêu Shot [2018 KBS Song Festival / 2018.12.28] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO - Tempo [2018 KBS Song Festival / 2018.12.28] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO Sehun’s performance [2018 KBS Song Festival / 2018.12.28] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO - INTRO + Sign [2018 KBS Song Festival / 2018.12.28] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO Special [2018 KBS Song Festival / 2018.12.28] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SM the Greatest (EXO, NCT) - Intro + Monster 20181228 cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [0xFESTA with EXO #3 cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [0xFESTA with EXO #2] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [0xFESTA with EXO #1] cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SM Special - EXO, Red Velvet, NCT 127 cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUHO "If I give bạn the key words.. lung lay, lung lay, swing KIDS!" [Close Up CamㅣSBS Gayodaejeon] cách đây 20 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#CHANYEOL Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#SEHUN Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a comment was made to the poll: Who would bạn want as a boyfriend? cách đây 21 ngày by YuzOtonashi12
a video đã được thêm vào: [#BAEKHYUN Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#D.O. Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#XIUMIN Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#SUHO Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#KAI Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [#CHEN Focus] EXO 엑소 'Love Shot' @0xFESTA with EXO cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO, ‘LOVE SHOT’ @2018 SBS cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 181225 EXO 'Love shot' cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 181225 EXO '템포 TEMPO'@2018 SBS cách đây 22 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Undercover Cam _EXO "Love Shot" MV cách đây 23 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (KAI)'★(Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (CHAN YEOL) *^^* (Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO 'Love Shot'♬ (Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO (Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 'EXO' 'Temp'♪ (Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (CHEN)x(BAEK HYUN)'♪ (Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (CHAN YEOL) x (D.O) 'Billionaire'♬ (Knowing bros) 159 cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO Arcade Coming Soon Teaser cách đây 26 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Knowing Brother EXO cách đây 27 ngày by Stelenavamp