EXO Updates

a photo đã được thêm vào: Baekhyun❤️ cách đây 13 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO ‘PRESENT ; the moment’ Teaser cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SuperM Trailer : BAEKHYUN cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 'TEMPO' (EXO 'TEMPO')│@SBS SUPER buổi hòa nhạc cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (EXO 'Smile On My Face')│@SBS SUPER buổi hòa nhạc cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (EXO 'LOVE SHOT')│@SBS SUPER buổi hòa nhạc cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
fan art đã được thêm vào: Kai❤️🌸 cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: Hidden Film #5 : EXO-SC 'What a life' cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CHANYEOL CAM | 'What a life' @EXO-SC SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SEHUN CAM | 'What a life' @EXO-SC SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SEHUN (Closer to you)' @EXO-SC SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SEHUN CAM | (Just us 2) (Feat. Gaeko)' @EXO-SC SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CHANYEOL CAM | (Just us 2) (Feat. Gaeko)' @EXO-SC SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CHANYEOL CAM | (Closer to you)' @EXO-SC SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LAY/BAEKHYUN - HONEY/BETCHA ( MashUp ♪ ) cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO KAI reacts to EXO-SC 'What a life' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a wallpaper đã được thêm vào: Sehun cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC (Closer to you)' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC 'What a life' LA Vlog cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC 세훈&찬열 'What a life' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC 세훈&찬열 'What a life' MV Teaser cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 'UN Village' | MV Behind cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC (Just us 2) (Feat. Gaeko)' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC The 1st Mini Album "What a life" Highlight Medley cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-SC "What a life" Triple tiêu đề MV Trailer cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Stranger Tour with EXO | EXO X Stranger Things 3 cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO Winning Moments Part 1 [Music Bank] cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: #WHAT_A_TMT' with 개코, 임광욱 │ EP.3 The Energy cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: #WHAT_A_TMT' with 개코, 임광욱 │ EP.2 The Inspiration cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: #WHAT_A_TMT' with 개코, 임광욱 │ EP.1 The Beginning cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LDF Making Film #1 - 엑소(EXO) cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 'UN Village' Live Session cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Stranger Tour with EXO | EXO X Stranger Things 3 cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 'UN Village' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Kai and Chelsea Rovers share the same dream [Sooro’s Rovers /2019.07.08] cách đây 2 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 The 1st Mini Album "City Lights" Sounds Room cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 'UN Village' MV Teaser cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 "City Lights" Concept Film : ngày & Night cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: D.O. 디오 '괜찮아도 괜찮아 (That's okay)' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO [1st PRESENT] xem trước cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LAY 'Honey (和你)' MV cách đây 3 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO ′Love Shot′♬ K(STAGE K) cách đây 3 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Special Clip: Onestar_ May We Bye (Feat. CHEN) cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: XIUMIN 시우민 '이유 (You)' MV cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: XIUMIN 시우민 '이유 (You)' MV Teaser cách đây 4 tháng by Stelenavamp
an icon đã được thêm vào: BAEKHYUN cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [STATION 3] XIUMIN 시우민 '이유 (You)' 비하인더스테이션 cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO 화보집 ‘PRESENT ; gift’ Teaser cách đây 4 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [STATION 3] CHANYEOL 찬열 '봄 여름 가을 겨울 (SSFW)' MV cách đây 4 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [STATION 3] CHANYEOL (SSFW)' cách đây 5 tháng by Stelenavamp