EXO Updates

a video đã được thêm vào: 180422 SEHUN Surprised Visit At EXO CBX Fansign Event cách đây 12 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [HOT] EXO-CBX - Blooming Day, 엑소-첸백시 - 花요일 hiển thị âm nhạc core 20180421 cách đây một ngày 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Micing Interview_ EXO-CBX (첸백시) cách đây 3 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-CBX – Blooming Days (The 2nd Mini Album)❤❤❤ cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: âm nhạc Bank - 花요일(Blooming Day) ~EXO-CBX❤❤❤ cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO 엑소 - CALL ME BABY cách đây 6 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 《Comeback Special》 EXO-CBX(첸백시 - 花요일(Blooming Day) @인기가요 Inkigayo 20180415 cách đây 7 ngày by Ieva0311
a comment was made to the poll: Do bạn like sexy hoặc cute sehun? cách đây 8 ngày by uehdiwjjwj
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] EXO-CBX - Blooming Day, hiển thị âm nhạc core 20180414 cách đây 8 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [KAI X LEVI'S] 2018 리바이스 X 카이 : KAI DANCE VERSION cách đây 9 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [EXO CBX - Blooming Day] Comeback Stage | M COUNTDOWN 180412 EP.566 cách đây 10 ngày by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: EXO-CBX cách đây 11 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO-CBX (첸백시) '花요일 (Blooming Day)' MV cách đây 12 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO 엑소 6살 축하해!!!!!!!!!! cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-CBX (첸백시) '花요일 (Blooming Day)' MV Teaser cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a photo đã được thêm vào: ‘Blooming Days’ cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a comment was made to the poll: Your 1st tình yêu in exo? cách đây 15 ngày by BaekhyunAndL
a comment was made to the poll: How did bạn find out about EXO? cách đây 15 ngày by BaekhyunAndL
a comment was made to the poll: Lộc Hàm VS. Baekhyun. Who do bạn like more? cách đây 15 ngày by BaekhyunAndL
a comment was made to the poll: Best Girl's Generation pair for Luhan? cách đây 15 ngày by BaekhyunAndL
a video đã được thêm vào: EXO-CBX (첸백시) Blooming Days 'Playdate' #XIUMIN cách đây 16 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-CBX (첸백시) Blooming Days 'Vroom Vroom' #BAEKHYUN cách đây 16 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: EXO-CBX (첸백시) Blooming Days 'Thursday' #CHEN cách đây 16 ngày by Stelenavamp
a comment was made to the question: Who's your bias in exo? cách đây 2 tháng by MaryJessica18
an answer was added to this question: Who's your bias in exo? cách đây 2 tháng by Mori_216
an answer was added to this question: If u were to go on a date with a member of exo (both exo m and k) who would it be? and.. why? cách đây 2 tháng by Mori_216
an answer was added to this question: Favorite EXO song? cách đây 2 tháng by Mori_216
an answer was added to this question: Who's good in dancing? cách đây 3 tháng by llmb00
an answer was added to this question: Who's good in dancing? cách đây 3 tháng by Dani1803
a video đã được thêm vào: EXO ~Electric Kiss Dance Practice💝💝💝 cách đây 3 tháng by GDragon612
a comment was made to the poll: Who would bạn want as a boyfriend? cách đây 3 tháng by ravissa
a poll đã được thêm vào: What do bạn shhip? VFany hoặc LuFany? cách đây 3 tháng by LuFany_01
a video đã được thêm vào: EXO - For Life / 엑소 - For Life [2017 KBS Song Festival | 2017 KBS가요대축제/2017.12.29] cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO - Call Me Baby [2017 KBS Song Festival | 2017 KBS가요대축제/2017.12.29] cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO - Touch It / 엑소 - Touch It [2017 KBS Song Festival | 2017 KBS가요대축제/2017.12.29] cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO - Ko Ko Bop / 엑소 - Ko Ko Bop [2017 KBS Song Festival | 2017 KBS가요대축제/2017.12.29] cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO - POWER / 엑소 - POWER [2017 KBS Song Festival | 2017 KBS가요대축제/2017.12.29] cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO Special [2017 KBS Song Festival | 2017 KBS 가요대축제 / 2017.12.29] cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO 엑소 'Cafe Universe' For bạn cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO, 무대 위 거칠게 폭발하는 남성미 ‘Run This’ @2017 SBS 가요대전 2부 20171225 cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO ‘Power’ @2017 SBS 가요대전 2부 20171225 cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO ‘KO KO BOP’ @2017 SBS 가요대전 2부 20171225 cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO 엑소 'Cafe Universe' Episode.1 (XIUMIN & SEHUN) cách đây 4 tháng by Ieva0311
a comment was made to the photo: Kai Overdose Comeback Showcase cách đây 4 tháng by KaisooDi
a video đã được thêm vào: EXO 'Electric Kiss' MV -Short Ver.- cách đây 4 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: EXO 'COUNTDOWN' Teaser Clip #XIUMIN💝💝💝 cách đây 4 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO 'COUNTDOWN' Teaser Clip #BAEKHYUN💝💝💝 cách đây 5 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO 'COUNTDOWN' Teaser Clip #D.O.💝💝💝 cách đây 5 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO 'COUNTDOWN' Teaser Clip #CHANYEOL💝💝💝 cách đây 5 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: EXO 'COUNTDOWN' Teaser Clip #SEHUN💝💝💝 cách đây 5 tháng by GDragon612