Evil Queen Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Pyjamarama đã đưa ý kiến …
Evil Queen is the first Disney villain ever. She's a great villain, but Maleficent, Sykes, Ursula, McLeach, Gaston, Jafar, Scar and Shan-Yu are better. She's not one of my favourite villains, but she certainly is evil. đã đăng hơn một năm qua
coolsinger198 đã bình luận…
Frollo is also good. hơn một năm qua
rainbowapple đã bình luận…
Queen Chrysalis is good too hơn một năm qua
Shepard14 đã đưa ý kiến …
I had to tham gia this club since I tình yêu Snow White so much and I played The Evil Queen recently in a hiển thị we did at my theatre :D đã đăng hơn một năm qua