thêm chủ đề trên diễn đàn

Chuyện thần tiên ở New York diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-85 trên tổng số chủ đề 85 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Countdown to 6000 những người hâm mộ  cynti19 10 1592 hơn một năm qua
If I could change anything in Chuyện thần tiên ở New York then its this  LisaForde 1 2064 hơn một năm qua
James Marsden VS Patrick Dempsey  LisaForde 0 1641 hơn một năm qua
I wonder if ?  LisaForde 0 2024 hơn một năm qua
Even though Giselle’s statue was Robert but  LisaForde 0 2457 hơn một năm qua
Is the ball suppose to be  LisaForde 0 1071 hơn một năm qua
Am I the only one who noticed this  LisaForde 0 469 hơn một năm qua
Chuyện thần tiên ở New York On TV(2007)  LisaForde 0 1214 hơn một năm qua
Why is it that in every romantic comedy  LisaForde 0 383 hơn một năm qua
Birthdays  LisaForde 0 453 hơn một năm qua
I CANNOT GET IT OUT OF MY HEAD  LisaForde 0 481 hơn một năm qua
If only men like Robert Philip exist  LisaForde 0 1183 hơn một năm qua
Who thinks  LisaForde 0 524 hơn một năm qua
Why was morgan on her own  LisaForde 0 800 hơn một năm qua
Is it me hoặc did I hear Patrick Dempsey saying  LisaForde 0 509 hơn một năm qua
Although this movie is so stupid in a way but  LisaForde 0 860 hơn một năm qua
Did Patrick Dempsey wore contact lenses  LisaForde 0 643 hơn một năm qua
Happy 36th birthday Amy Adams  LisaForde 0 526 hơn một năm qua
Cg society Chuyện thần tiên ở New York  LisaForde 0 577 hơn một năm qua
Am I the only one  LisaForde 0 346 hơn một năm qua
I wonder can  LisaForde 0 353 hơn một năm qua
Did anyone find this scene funny  LisaForde 0 447 hơn một năm qua
Why did  LisaForde 0 299 hơn một năm qua
Did anyone think that Robert was  LisaForde 1 605 hơn một năm qua
I thought  LisaForde 0 367 hơn một năm qua
My idea for the sequel.  LisaForde 2 459 hơn một năm qua
Chuyện thần tiên ở New York 2  LisaForde 1 531 hơn một năm qua
Did anyone find this scene weird?  LisaForde 1 370 hơn một năm qua
Huge plothole  LisaForde 1 688 hơn một năm qua
Another thing I spotted  LisaForde 1 403 hơn một năm qua
Has anyone noticed this  LisaForde 0 308 hơn một năm qua
Am I the only person  LisaForde 0 2637 hơn một năm qua
Did anyone think that Patrick Dempsey was  LisaForde 0 562 hơn một năm qua
The intro for Chuyện thần tiên ở New York  LisaForde 0 476 hơn một năm qua
The only thing Giselle & Lọ lem have in common is  LisaForde 0 316 hơn một năm qua
Snow White reference  LisaForde 0 527 hơn một năm qua
Amy Adams & Patrick Dempsey's chemistry in this film  LisaForde 3 4426 hơn một năm qua
THE FLAW  marissa 16 933 hơn một năm qua
The sweetest scene in Chuyện thần tiên ở New York  LisaForde 0 2639 hơn một năm qua
Ever Notice?  LisaForde 0 312 hơn một năm qua
DO bạn think Dempsey had surgery on his nose  LisaForde 2 279 hơn một năm qua
Ever Notice??  DreamyGal 1 467 hơn một năm qua
The only bit that I found confusing  LisaForde 4 296 hơn một năm qua
Amy on the wedding dress she wore in the movie  LisaForde 1 558 hơn một năm qua
The animated version of Amy Adams reminds me of  LisaForde 1 265 hơn một năm qua
Saw this a few phút cách đây  LisaForde 0 429 hơn một năm qua
So Close,Happy Working Song & Thats how bạn know were ......  LisaForde 0 518 hơn một năm qua
ATTENTION Chuyện thần tiên ở New York FANS, NEW SPOT!!!!  ForsakenMoon19 0 584 hơn một năm qua
I wonder  LisaForde 0 349 hơn một năm qua
Saw this last night  LisaForde 0 321 hơn một năm qua
Congrats to  LisaForde 2 282 hơn một năm qua
Wow isn't this getting  LisaForde 0 426 hơn một năm qua
A huge plothole near the end.............that was very strange  LisaForde 0 471 hơn một năm qua
I just got my  LisaForde 0 289 hơn một năm qua
Patrick is so hot in this movie  LisaForde 0 512 hơn một năm qua
câu hỏi  LisaForde 0 417 hơn một năm qua
Plot holes I have noticed  LisaForde 0 298 hơn một năm qua
táo, apple scene in Chuyện thần tiên ở New York  LisaForde 0 1553 hơn một năm qua
Who here fancies Mcdreamy  LisaForde 0 440 hơn một năm qua
The reason why Giselle chose Robert!!!!!!!!!!!  LisaForde 0 385 hơn một năm qua
I wonder??????????????  LisaForde 0 350 hơn một năm qua
Does anybody know  LisaForde 0 270 hơn một năm qua
Nicole Kidman + Avril Lavinge + a bit of Kirsten Dunst= Amy Adams  LisaForde 0 2592 hơn một năm qua
Amy Adams  LisaForde 0 670 hơn một năm qua
James Marsden  LisaForde 0 1436 hơn một năm qua
Patrick Dempsey reminded me of  LisaForde 0 1420 hơn một năm qua
Idina Menzel(who I never heard of until this came out)  LisaForde 0 4320 hơn một năm qua
Susan Sarandon  LisaForde 0 438 hơn một năm qua
Susan Sarandon  LisaForde 0 248 hơn một năm qua
This movie made me  LisaForde 0 373 hơn một năm qua
F word used  LisaForde 0 398 hơn một năm qua
Charcther Game: Describe Robert  LisaForde 0 560 hơn một năm qua
Round 2 : Describe Edward  LisaForde 0 143 hơn một năm qua
Chuyện thần tiên ở New York Game: Describe the charcthers  LisaForde 0 171 hơn một năm qua
Attention Chuyện thần tiên ở New York những người hâm mộ  LisaForde 0 336 hơn một năm qua
What are your favourite bits in this movie..........  LisaForde 0 738 hơn một năm qua
WOW 1717 những người hâm mộ  LisaForde 0 894 hơn một năm qua
If there was a sequel to this.  LisaForde 4 443 hơn một năm qua
Mcdreamy  LisaForde 0 448 hơn một năm qua
câu hỏi  LisaForde 0 398 hơn một năm qua
Who is the creator of this spot?  LisaForde 0 421 hơn một năm qua
Adams comes to Dublin  LisaForde 0 342 hơn một năm qua
why do some people hate this film  LisaForde 2 473 hơn một năm qua
anyone notice this in Chuyện thần tiên ở New York  LisaForde 0 253 hơn một năm qua
does anyone know what....  uglybettylover 2 554 hơn một năm qua