Emily Fields Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

big smile
opaquemystique đã đưa ý kiến …
500th fan! :) đã đăng hơn một năm qua
smile
Any_SJ đã đưa ý kiến …
Got my green medal! So happy!<3 đã đăng hơn một năm qua
tvdlover đã bình luận…
Congrats. hơn một năm qua
Any_SJ đã bình luận…
thank bạn :) hơn một năm qua
heart
Andressa_Weld đã đưa ý kiến …
Got a green medal! đã đăng hơn một năm qua
mrsalexrybak đã bình luận…
Congrats on the medal <3 hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Thank bạn ♥ hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
kiss
liarluverr13 đã đưa ý kiến …
not to sound racist but emily is lesbian so she should stay lesbian i vote for emily+maya!!!!!!!<3333333 đã đăng hơn một năm qua
blush
liarluverr13 đã đưa ý kiến …
xin chào r u really taylor swift??????!!! i dont wanna sound stuppid hoặc gulible but, r u????? đã đăng hơn một năm qua
taylorswiftt đã đưa ý kiến …
tình yêu her! đã đăng hơn một năm qua
Extreme_June đã đưa ý kiến …
I just tình yêu Emily and i like Paige for her. đã đăng hơn một năm qua
ChuckQueenB đã đưa ý kiến …
link vote for tobyyy đã đăng hơn một năm qua
ChuckQueenB đã đưa ý kiến …
link please vote for Toby&Emily (: đã đăng hơn một năm qua
locksecret đã đưa ý kiến …
Yeah all the way Emily`s best!!!! đã đăng hơn một năm qua
greenvdpll đã bình luận…
me 2 i tình yêu her <3 <3 hơn một năm qua
ChuckQueenB đã bình luận…
:) hơn một năm qua
heart
JoeJGirl1994 đã đưa ý kiến …
Emily's the best !!!!!!!!!! I tình yêu Her !!!!!!!!!!! ;)
< 3 đã đăng hơn một năm qua