Elvira Updates

a poll đã được thêm vào: Which scene was thêm satisfying? cách đây 10 tháng by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Do bạn enjoy her sassy commentary? cách đây 10 tháng by zanhar1
a photo đã được thêm vào: 76cast hơn một năm qua by hermion
a wallpaper đã được thêm vào: elvira-6 hơn một năm qua by hermion
a comment was made to the wallpaper: Elvira hơn một năm qua by Oliveoil55
a comment was made to the poll: On a scale of one to ten how would bạn rate her sexyness hơn một năm qua by Elsa-Anna
a comment was made to the photo: Mistress of the Dark hơn một năm qua by hollywoodconi
a comment was made to the photo: Elvira hơn một năm qua by udevilyou
a comment was made to the photo: Elvira hơn một năm qua by Brack
a comment was made to the photo: Elvira and the Macabre Mobile hơn một năm qua by Brack
a comment was made to the video: Elvira Mistress Of The Dark - Trailer hơn một năm qua by CrazyCatLady
a comment was made to the wallpaper: Elvira and her Macabre Mobile hơn một năm qua by knightstable
a video đã được thêm vào: Elvira Mistress Of The Dark - Trailer hơn một năm qua by undeadmuffin
a link đã được thêm vào: Cassandra Peterson at TriviaTribute.com hơn một năm qua by eagle393
a poll đã được thêm vào: On a scale of one to ten how would bạn rate her sexyness hơn một năm qua by tvpop1