Elena Gilbert Updates

a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Elena biểu tượng - 1x01 Pilot cách đây 9 ngày by flowerdrop
an icon đã được thêm vào: 1x01 Pilot cách đây 9 ngày by flowerdrop
a comment was made to the poll: Do bạn think Elena is overrated hoặc underrated? cách đây 2 tháng by Angitart158
a comment was made to the poll: Fave Elena Friendship? cách đây 2 tháng by Angitart158
a comment was made to the poll: elena is thêm a brooke hoặc blair ?? cách đây 2 tháng by Angitart158
a reply was made to the forum post: Why do bạn like Elena? Do bạn prefer Delena hoặc Stelena? cách đây 5 tháng by NinaDobrev15
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert | The Phoenix cách đây 10 tháng by flowerdrop
a comment was made to the article: 7 things Elena những người hâm mộ are sick of hearing cách đây 10 tháng by fanofbritney123
a photo đã được thêm vào: Nina Dobrev 2x10 The Sacrifice Promo Screencaps 33 cách đây 10 tháng by NinaDobrev15
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Elena biểu tượng - 6.10 giáng sinh Through Your Eyes hơn một năm qua by flowerdrop
a video đã được thêm vào: Katherine & Elena | Miss me? hơn một năm qua by Ifi2006
a video đã được thêm vào: Katherine & Elena | KELENA | Shameless hơn một năm qua by Ifi2006
a comment was made to the poll: If bạn had to pick one of these couples, which one would bạn pick? hơn một năm qua by Andreahorn
a comment was made to the poll: do i suit Damon hoặc Stefan? (I'm Elena) hơn một năm qua by Andreahorn
a reply was made to the forum post: Elena New Spot look ! hơn một năm qua by amybaby2
a comment was made to the poll: Best Elena Outfit? hơn một năm qua by MCHopnPop
a comment was made to the poll: Which Still? hơn một năm qua by MCHopnPop
a comment was made to the poll: Is she your yêu thích character? hơn một năm qua by MCHopnPop
a comment was made to the poll: My yêu thích Elena trích dẫn from Season 1: Your favorite? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: What of my opinion do bạn most agree? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: What of my opinion do bạn most agree? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Elena biểu tượng - 6.09 I Alone hơn một năm qua by flowerdrop
a video đã được thêm vào: ►Katherine & Elena || freak hơn một năm qua by kwiatuszek446
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Elena biểu tượng - 6.08 Fade Into bạn hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: Pick your fave Elena biểu tượng - Season 6 - Promotional các bức ảnh hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Elena biểu tượng - 6.07 Do bạn Remember The First Time hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: The Vampire Diaries TVD/BTVS CROSSOVER SHIP, Elena with hơn một năm qua by hhhhhhhhhhh2
a video đã được thêm vào: elena gilbert | to build a trang chủ hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ►Elena Gilbert | Broken hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ♕Elena Gilbert || {Can bạn Feel My ♡} hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert | Dollhouse hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ►Elena Gilbert | Can bạn Feel My tim, trái tim ? hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Never Lived, Never Died || Elena Gilbert Tribute [w/ Elepatro] hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: "I'm Elena..." || Elena Gilbert Tribute [6x22] hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert || Goodbye [6x22] hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert | When bạn Were Young (6x22) hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Goodbye Elena Gilbert | See bạn Again (6x22) hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ►Elena Gilbert | See bạn Again (6x22) hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Here lies Elena Gilbert, a fun girlfriend and an amazing friend hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Goodbye, Elena Gilbert hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert | I Was Here hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ● Elena Gilbert | Fight Song hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: elena gilbert ❖ goodbye hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ►Elena Gilbert | See bạn Again hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: ►In Memory Of Elena Gilbert | See bạn Again hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert [6x22] | I Will Return hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: I lived | elena gilbert [tribute] hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: Elena Gilbert | Fight Song [Goodbye Elena] hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: elena gilbert × so hard hơn một năm qua by RubyRing
a video đã được thêm vào: elena gilbert | keep breathing hơn một năm qua by RubyRing