trả lời câu hỏi này

Elena Gilbert Câu Hỏi

Who created this spot?

Just curious
 twilightlover73 posted hơn một năm qua
next question »

Elena Gilbert Các Câu Trả Lời

Orsolya said:
I did.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Egyptologist said:
Probably the first người hâm mộ here would've been the one to create it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »