trả lời câu hỏi này

Edward và Bella Câu Hỏi

what are your yêu thích Bella & Edward moments in new moon?

both of their kisses
Bella goes to save Edward
 RoseLovesJack posted hơn một năm qua
next question »

Edward và Bella Các Câu Trả Lời

ebcullen4ever said:
all their kisses in New Moon
the reunion in Italy
the last scene,where he says "marry me"
select as best answer
 all their kisses in New Moon the reunion in Italy the last scene,where he says "marry me"
posted hơn một năm qua 
next question »