Ed Westwick Do bạn like the new banner and icon?

Pick one:
yes i tì nh yê u it
yes i tình yêu it
like banner not biể u tượ ng
like banner not biểu tượng
like biể u tượ ng not banner
like biểu tượng not banner
no the other was better
no the other was better
 livelovelaugh posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save