trả lời câu hỏi này

Dreamtime Câu Hỏi

This why kids should NEVER listen to Canada24..

 Canada24 posted hơn một năm qua
next question »

Dreamtime Các Câu Trả Lời

Windwakerguy430 said:
We can't listen because of copyright? Interesting :P
(Seriously, fuck copyright)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Dreamtime said:
well,shit
select as best answer
 well,shit
posted hơn một năm qua 
*
i miss bạn </3 i wish u come back so we can talk
Rollingstones97 posted cách đây 7 tháng
next question »