Drake và Josh Vịt đực, Vịt đực, Drake Chuông, Chuông, Bell Is Gay He Tình Yêu Matthew Y/N

This question is now closed
4 fans picked:
yes he is gay
   50%
no is a bad fool
   50%
 nan0 posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

5 comments

user photo
AnnyBannany picked no is a bad fool:
he's gay??
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Dada said:
I don't get the question but no, he's not gay!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
testcamp said:
he is not gay
posted hơn một năm qua.
 
user photo
HosaGRn said:
he's not gay
posted hơn một năm qua.
 
user photo
lil_mane2 said:
he likes my friend matt
hew hes very gay
posted hơn một năm qua.