Những câu chuyện về rồng would bạn write a story just about dragons(like characters alone), hoặc a story just with Những câu chuyện về rồng in it? (like enemies)

Pick one:
just about Nhữ ng câ u chuyệ n về rồ ng
just about Những câu chuyện về rồng
Nhữ ng câ u chuyệ n về rồ ng that could be the enemies
Những câu chuyện về rồng that could be the enemies
both
both
 Lantage1 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save