Bác sĩ Spencer Reid Pop Quiz

Why did Reid get kidnapped bởi Tobias Hankle?
Choose the right answer:
Option A chẻ, phân chia, chẻ, phân chia, split up with JJ and followed him on his own and he was surprised.
Option B hiển thị off to JJ
Option C To hiển thị off to the team
 Anna-Wee posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save