trả lời câu hỏi này

Doris ngày Câu Hỏi

Doris, did bạn ngày my dad, Ensign Enosis Williis back about 1940? He's gone now but told me he dated bạn before he married Mom in 1940.

 18088962749 posted hơn một năm qua
next question »