chó Pop Quiz

Dog Breed IQ: Identify this breed of sporting dog...
 Dog Breed IQ: Identify this breed of sporting dog...
Choose the right answer:
Option A Irish setter, người định cư
Option B Vizla
Option C người nịnh hót, spaniel lĩnh vực, field spaniel, lĩnh vực người nịnh hót, spaniel
Option D Pointer
 papa posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save