trả lời câu hỏi này

Doctor Who Câu Hỏi

Do bạn like it hoặc hate it when the Doctor has thêm than one hoặc two companions at a time?

 ktichenor posted hơn một năm qua
next question »

Doctor Who Các Câu Trả Lời

cat100 said:
Like it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Fourlover said:
Hate it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »