Disney Pop Quiz

In her một lối chơi quần, một lối chơi quần, croquet match against Alice, the Queen of Hearts selected a ________ chim hồng hạc, hồng hạc "mallet."
 In her một lối chơi quần, croquet match against Alice, the Queen of Hearts selected a ________ chim hồng hạc, hồng hạc "mallet."
Choose the right answer:
Option A màu hồng, hồng
Option B Blue
Option C trái cam, màu da cam
Option D Green
 OnceUponASptmbr posted cách đây 6 tháng
bỏ qua câu hỏi >>
save