Những nàng công chúa Disney Pop Quiz

True hoặc False? Merida's name means, "To rebel," in Hebrew.
Choose the right answer:
Option A True.
Option B False.
 avatar_tla_fan posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save