Những nàng công chúa Disney Pop Quiz

BATB was the first animated film to earn thêm than _____ at the box office.
Choose the right answer:
Option A $500,000,000
Option B $100,000,000.
Option C $200,000,000.
Option D $50,000,000.
 avatar_tla_fan posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save