Những nàng công chúa Disney Which movie do bạn think Disney channel should play more?

Pick one:
Snow White and the Seven Dwarves
Snow White and the Seven Dwarves
Lọ lem
Lọ lem
Ngườ i đẹ p ngủ trong rừ ng
Người đẹp ngủ trong rừng
Nà ng tiê n cá
Nàng tiên cá
Ngườ i đẹ p và quá i vậ t
Người đẹp và quái vật
Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần và câ y đè n thầ n
Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
Pocahontas
Pocahontas
Mulan
Mulan
Princess and the Frog
Princess and the Frog
Cô ng chú a tó c mâ y
Công chúa tóc mây
 BB2010 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save