Những nàng công chúa Disney What DP movie would be Belle's favorite?

Pick one:
Nà ng bạ ch tuyế t và bả y chú lù n
Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn
Lọ lem
Lọ lem
Ngườ i đẹ p ngủ trong rừ ng
Người đẹp ngủ trong rừng
Nà ng tiê n cá
Nàng tiên cá
Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần và câ y đè n thầ n
Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
Pocahontas
Pocahontas
Mulan
Mulan
The Princess and the Frog
The Princess and the Frog
Cô ng chú a tó c mâ y
Công chúa tóc mây
Cô ng chú a tó c xù
Công chúa tóc xù
Nữ hoà ng bă ng giá
Nữ hoàng băng giá
 AudreyFreak posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save