Những nàng công chúa Disney My yêu thích Movie Ranking. Which Placement do bạn DISAGREE with?

Pick one:
1: Cô ng chú a tó c mâ y
1: Công chúa tóc mây
2: The Princess and the Frog
2: The Princess and the Frog
3: Lọ lem
3: Lọ lem
4: Pocahontas
4: Pocahontas
5: The Little Mermaid
5: The Little Mermaid
6: Snow White and the Seven Dwarfs
6: Snow White and the Seven Dwarfs
7: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần và câ y đè n thầ n
7: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
8: Cô ng chú a tó c xù
8: Công chúa tóc xù
9: Beauty and the Beast
9: Beauty and the Beast
10: Sleeping Beauty
10: Sleeping Beauty
11: Nữ hoà ng bă ng giá
11: Nữ hoàng băng giá
12: Mulan
12: Mulan
 princecatcher93 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save