Những nàng công chúa Disney Which group do bạn prefer?

Pick one:
hà ng đầ u, đầ u trang 3 (Aurora, Rapunzel, Tiana)
hàng đầu, đầu trang 3 (Aurora, Rapunzel, Tiana)
Middle 4 (Mulan, Poca, Merida, Snow)
Middle 4 (Mulan, Poca, Merida, Snow)
Bottom 4 (Belle, Ariel, Jasmine, Cindy)
Bottom 4 (Belle, Ariel, Jasmine, Cindy)
 dclairmont posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save