Những nàng công chúa Disney Snow White hoặc Lọ lem

This question is now closed
31 fans picked:
Lọ lem
   61%
Snow White
   39%
 sunnyson posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

11 comments

user photo
TigerRanma picked Lọ lem:
Again, I admire Cinderella
posted hơn một năm qua.
 
user photo
SailorM91 picked Lọ lem:
4. Cinderella
7. Snow White
posted hơn một năm qua.
 
user photo
lepetitsouris picked Snow White:
3. Snow White
5. Cinderella
posted hơn một năm qua.
 
user photo
princesslullaby picked Snow White:
LOVE HER!
2. Snow White
5. Cinderella
posted hơn một năm qua.
 
user photo
disney_prince picked Lọ lem:
Hmmmmm. I think so
posted hơn một năm qua.
 
user photo
tiffany88 picked Lọ lem:
6~Cinderella
9~Snow White
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Yuki_7 picked Lọ lem:
5~Cinderella,7~Snow White
posted hơn một năm qua.
 
user photo
cuteasprincie picked Lọ lem:
I DON'T LIKE SNOW WHITE!!! :p
posted hơn một năm qua.
 
user photo
pretty_angel92 picked Snow White:
2-snow white
8-cinderella
posted hơn một năm qua.
 
user photo
is67 picked Lọ lem:
i cant stand snow white!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Anaji picked Lọ lem:
1)Cinderella
9)Snow White
posted hơn một năm qua.