tạo phiếu bầu

Những nàng công chúa Disney Những Nàng Công Chúa Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị những nàng công chúa disney số phiếu bầu (46501-46600 of 49984)
người hâm mộ lựa chọn: Neither
Neither
34%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Belle
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: No
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Sure
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
45%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: #5
20%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
66%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Listening to your love's song
27%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem and Prince
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
49%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
54%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Sure, why not?
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: No
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: A Whole new World ( đàn đàn piano version)
32%
25%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
51%
27%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Eric
50%
27%
người hâm mộ lựa chọn: #2-Sebastian
49%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Film
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
71%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
51%
16%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
56%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora
47%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Ursula defeated
26%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana Turning Into A Frog
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: "Isn't it amazing?"
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
67%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
77%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Người đẹp và quái vật
72%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Belle & Beast
25%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana and Naveen
43%
25%
người hâm mộ lựa chọn: They are all pretty
22%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
74%
21%
người hâm mộ lựa chọn: #2
30%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Little Mermaid
85%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
49%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Film
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Film
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White (film)
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White
70%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Poor Unfortunate Souls
78%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Belle?
68%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Under The Sea
59%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Part of That World
48%
37%
người hâm mộ lựa chọn: bạn just kissed yourself a princess!
16%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Realistic that turns into magical (Cinderella, BATB)
68%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: bạn both go for each other.
39%
31%
người hâm mộ lựa chọn: One who wants bạn to marry them. (Belle)
29%
28%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Fun and exciting [but still romantic] (like A Whole New World hoặc Kiss the Girl)
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Talking, sassy animal Những người bạn (Ariel, Mulan, Jasmine, Tiana)
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Down
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The hero.
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: A prince.
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Non traditional (Beast thru Naveen)
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Belle
39%
25%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
44%
41%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài is told that she must marry Jafar
20%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Yep
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: At some point I guess I have
49%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Les Poissons
38%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Mermaid
53%
29%
người hâm mộ lựa chọn: EVERYTHING!
27%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Part of Your World Reprise
27%
25%
người hâm mộ lựa chọn: aurora
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Sparkly!
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Ballgown (Belle's yellow dress, Cinderella's white dress, etc.)
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Your prince rescues you.
44%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Falling in love.
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Both parents
69%
17%
người hâm mộ lựa chọn: I would want to marry into royalty.
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Human.
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Somewhere in between.
62%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 5
27%
18%
người hâm mộ lựa chọn: I don't dream about the princes.
41%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 6
20%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 10!!! I tình yêu THEM SO MUCH!!!
43%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I don't dream about the princesses.
62%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Belle #2
16%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
39%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Cinderella's
44%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
32%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Morgana
79%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Jodi Benson
68%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora
50%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White
35%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
80%
11%
người hâm mộ lựa chọn: First one
52%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Sure
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Belle (to her father)
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: nobody can match Ariel!!
59%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Not really
78%
22%
hòa!
22%
22%