tạo phiếu bầu

Những nàng công chúa Disney Những Nàng Công Chúa Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị những nàng công chúa disney số phiếu bầu (45901-46000 of 49942)
người hâm mộ lựa chọn: Yes
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Beautiful
52%
30%
người hâm mộ lựa chọn: No
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Người đẹp và quái vật
34%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Nàng tiên cá
49%
43%
người hâm mộ lựa chọn: "Colors of the Wind"
49%
19%
hòa!
28%
Nothing!
28%
người hâm mộ lựa chọn: Honestly, everything!
40%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I'd rather not!
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: No.
84%
11%
người hâm mộ lựa chọn: No.
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: No, but I still think she's pretty.
82%
11%
người hâm mộ lựa chọn: No!
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: nah...
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: YES!
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: No.
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Flora
31%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas's longhouse
35%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana- bun with veil
32%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Jasmine's room
45%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Extremely cartoony with humongous eyes (Ariel, Jasmine, Tiana)
39%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Pretty
58%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Pretty
43%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Beautiful
62%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Beautiful
75%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Pretty
41%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Pretty
40%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Beautiful
74%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Cute
55%
15%
người hâm mộ lựa chọn: No, she's the most beautiful princess they could have designed.
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her.
51%
44%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her.
69%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
31%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White
26%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan's tent (I'll find better picture)
49%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana- updo
31%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan's Mom
22%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 8. Tiana
48%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 5.Aurora
38%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 2.Jasmine
45%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Dancing on the roof
26%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
61%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Poor Unfortunate Souls
86%
14%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana and Naveen
70%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Người đẹp và quái vật
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
42%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Andrina
42%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana
79%
21%
người hâm mộ lựa chọn: #3
24%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah, whatever.
71%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel- with veil
36%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Belle
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
67%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Of course!
80%
13%
người hâm mộ lựa chọn: The Princess and the Frog
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: The Princess and the Frog
47%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Headband!
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
79%
21%
người hâm mộ lựa chọn: The Evil Queen
43%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
60%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Ones With One Voice (Snow White, Cinderella, Aurora, Ariel, Belle, Tiana)
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Chuyện thần tiên ở New York Tales
Chuyệ n thầ n tiê n ở New York Tales
57%
Belle&# 39; s Magical World
43%
người hâm mộ lựa chọn: Half and half
61%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
45%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: No
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan defeats Shan-Yu
36%
30%
hòa!
28%
28%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I would keep the name Jasmine!
71%
11%
người hâm mộ lựa chọn: I would keep the name Aurora!
65%
15%
người hâm mộ lựa chọn: I would keep the name Tiana!
56%
15%
người hâm mộ lựa chọn: I would keep the name Belle!
65%
14%
người hâm mộ lựa chọn: I would keep the name Ariel!
49%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Prince
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
27%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
45%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
43%
25%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
50%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Adam
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
24%
22%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
43%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
31%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Sure!
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
56%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
37%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White (rofl at this icon.)
62%
16%
người hâm mộ lựa chọn: No.
52%
who are bạ n talking about??
23%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
35%
29%