tạo phiếu bầu

Những nàng công chúa Disney Những Nàng Công Chúa Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị những nàng công chúa disney số phiếu bầu (43901-44000 of 49957)
người hâm mộ lựa chọn: Meeting Pocahontas (jumping off the cliff)
34%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Transformation Kiss
29%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Sort of...
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích Disney Classic
63%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel's
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: The smoothest course, steady as the beating drum.
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Shan Yu is exploded with some fireworks
38%
27%
người hâm mộ lựa chọn: thiên nga Princess (Movie they didn't do)
54%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Cleopatra
67%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel transforms while Ursula laughs maniacally
29%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Megara's
45%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Casual Outfit
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Casual Outfit
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 2
21%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Delighted
18%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I'll vote, but I won't submit.
61%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White
54%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
58%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Straggy
41%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Tiana's green áo choàng
69%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
49%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Yes! They remind me of...
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Part 6 (Finale)
58%
13%
người hâm mộ lựa chọn: No, not really.
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
40%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
65%
10%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
76%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
53%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
59%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Rowing a thuyền in a blue lagoon
44%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
34%
32%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
64%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Both!
52%
33%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Belle
24%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora and Mulan
46%
20%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Belle
39%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas's
94%
2%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel's
59%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 1
38%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Disney
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Disney
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Disney
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Disney
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Disney
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Disney
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1st
46%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1st
78%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Sorta
81%
No! bạ n are a weird, sickly...
14%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
45%
30%
người hâm mộ lựa chọn: They think I'm a little nuts, but like it.
40%
21%
người hâm mộ lựa chọn: They like it!
38%
27%
người hâm mộ lựa chọn: YOUR MOM ROCKS!
60%
38%
người hâm mộ lựa chọn: No, I like them the way they are
79%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Picture 1
37%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1st
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
50%
12%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Naveen
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 4. Eric
54%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 7. Shang
55%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Jasmine's blue outfit
29%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel's blue dress
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: I never played in the first place!
47%
42%
người hâm mộ lựa chọn: In Maleficent's lâu đài
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Not really
44%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
53%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Belle
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: No, but I will vote on the picks
54%
22%
người hâm mộ lựa chọn: No!
41%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 7. Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
54%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 4. The Little Mermaid
48%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Beauty and the Beast
67%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel losing Eric and having to become Ursula's prisoner.
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 1st
34%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1st
42%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Sure
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: A Medieval Fairy Tale Land
40%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Empress Mulan
40%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Pocahontas
62%
9%
người hâm mộ lựa chọn: I dont know/haven't seen another version.
62%
31%
người hâm mộ lựa chọn: I dont know/haven't seen another version.
58%
38%
người hâm mộ lựa chọn: I dont know/haven't seen another version.
73%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
53%
34%
người hâm mộ lựa chọn: I dont know/haven't seen another version.
61%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
63%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
57%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
46%
41%
người hâm mộ lựa chọn: The Disney movie version of Pocahontas
56%
35%
người hâm mộ lựa chọn: I haven't read the poem.
62%
35%
người hâm mộ lựa chọn: The Disney movie version of Princess and the Frog
39%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Jafar is turned into a genie and thrown into the cave of wonders.
46%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I haven't read the book.
29%
26%
người hâm mộ lựa chọn: The Disney movie version of Sleeping Beauty
44%
41%
người hâm mộ lựa chọn: I haven't read the book.
35%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I haven't read the book.
51%
44%
người hâm mộ lựa chọn: The Disney movie version of The Little Mermaid.
66%
20%
người hâm mộ lựa chọn: I haven't read the book.
50%
37%