• Moana. Moana (2016). Wallpaper and background images in the Những nàng công chúa Disney club tagged: photo moana disney 2016 animated film.

    hâm mộ 8 những người hâm mộ
    Legendary Fan    Moana (2016) (nguồn: link)

    từ khóa: moana, Disney, 2016, animated film

 Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
 Walt Disney hình ảnh - Princess Lọ lem
Walt Disney hình ảnh - Princess Lọ lem
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
 Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
 Rapunzel's nude look
Rapunzel's nude look
 All Disney Princess
All Disney Princess
 Nữ hoàng băng giá Elsa
Nữ hoàng băng giá Elsa
 Walt Disney Gifs - Princess Ariel
Walt Disney Gifs - Princess Ariel
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel & Sebastian
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel & Sebastian
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Moana
Moana
 Rapunzel - .png file
Rapunzel - .png file
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
 Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
 Disney Princess Toddlers - Princess Ariel
Disney Princess Toddlers - Princess Ariel
 Walt Disney hình ảnh - Disney Princesses
Walt Disney hình ảnh - Disney Princesses
 jasmine's nude look
jasmine's nude look
 13 Princesses 2015 redesign
13 Princesses 2015 redesign
 Lọ lem wearing tiara
Lọ lem wearing tiara
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Walt Disney Gifs - Princess Belle
Walt Disney Gifs - Princess Belle
 lâu đài Disney
lâu đài Disney
 New Disney Princess Background
New Disney Princess Background
 Princess Ariel, Princess Lọ lem & Princess Rapunzel hình nền
Princess Ariel, Princess Lọ lem & Princess Rapunzel hình nền
 Walt Disney hình ảnh - Princess Tiana
Walt Disney hình ảnh - Princess Tiana
 Rapunzel (bare feet)
Rapunzel (bare feet)
 Disney Princess Lineup
Disney Princess Lineup
 Walt Disney hình ảnh - Lọ lem (New Look)
Walt Disney hình ảnh - Lọ lem (New Look)
 Aurora
Aurora
 Walt Disney hình ảnh - Princess hoa nhài
Walt Disney hình ảnh - Princess hoa nhài
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
 Merida with Bow and Arrows
Merida with Bow and Arrows
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Princesses and their Prince
Princesses and their Prince
 Moana
Moana
 Lọ lem hình nền
Lọ lem hình nền
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
 Merida
Merida
 Disney Princesses
Disney Princesses
 Disney Princess Toddlers
Disney Princess Toddlers
 Modern ngày Princesses
Modern ngày Princesses
Lọ lem
Lọ lem
 Rapunzel
Rapunzel
 Another Belle pose
Another Belle pose
 Request connor3 (with background)
Request connor3 (with background)
lâu đài
lâu đài
 New 2016 Hasbro DP búp bê
New 2016 Hasbro DP búp bê
 Snow White Pop Art
Snow White Pop Art
 Nữ hoàng băng giá Sisters
Nữ hoàng băng giá Sisters
 Rapunzel:)
Rapunzel:)
 Lil' Pin-Ups
Lil' Pin-Ups
 Disney Princes Facebook
Disney Princes Facebook
 Tiana
Tiana
 Belle
Belle
 Disney Princess các hình nền - Princess Belle
Disney Princess các hình nền - Princess Belle
 Walt Disney người hâm mộ Art - Disney Ladies All together!
Walt Disney người hâm mộ Art - Disney Ladies All together!
 Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
 Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
Walt Disney hình ảnh - Princess Belle
 Walt Disney hình ảnh - Queen Elsa
Walt Disney hình ảnh - Queen Elsa
 Disney Princess các hình nền - Princess Ariel
Disney Princess các hình nền - Princess Ariel
 Disney Princess re-desgin dresses
Disney Princess re-desgin dresses
 Aurora Coloring Pages
Aurora Coloring Pages
 Anna and Elsa
Anna and Elsa
 Disney Princess Group
Disney Princess Group
 Moana
Moana
 người hâm mộ Art -The Young Evil Queen as Snow White
người hâm mộ Art -The Young Evil Queen as Snow White
 Lọ lem hình nền
Lọ lem hình nền
 Disney Princess Palace Pets
Disney Princess Palace Pets
 Chibi Disney Princesses
Chibi Disney Princesses
 Belle's nude look
Belle's nude look
 Mulan
Mulan
 Merida Lunch Tote
Merida Lunch Tote
 Disney Princess drawings
Disney Princess drawings
 Walt Disney hình ảnh - Princess Snow White
Walt Disney hình ảnh - Princess Snow White
 Happy Birthday
Happy Birthday
 Walt Disney hình ảnh - Princess Aurora
Walt Disney hình ảnh - Princess Aurora
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
 Spanish tiêu đề for The Little Mermaid
Spanish tiêu đề for The Little Mermaid
Công chúa tóc mây
Công chúa tóc mây
 Walt Disney hình ảnh - Princess Tiana
Walt Disney hình ảnh - Princess Tiana
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
 Elsander
Elsander
 2018 Disney Princess group
2018 Disney Princess group
 Disney Princesses with Anna & Elsa
Disney Princesses with Anna & Elsa
 Baby Moana concept art
Baby Moana concept art
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
 Lady Tremaine as her live-action counterpart
Lady Tremaine as her live-action counterpart
 Drizella as her live-action counterpart
Drizella as her live-action counterpart
 The Little Mermaid - Princess Ariel
The Little Mermaid - Princess Ariel
 Lineup with Moana
Lineup with Moana
 Rapunzel
Rapunzel
Lọ lem
Lọ lem
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel
 Princess Lọ lem
Princess Lọ lem
 Disney Princesses
Disney Princesses
 Ariel - hình nền
Ariel - hình nền
 Andrew
Andrew
 Princesses takes wefie - Wreck it Ralph 2
Princesses takes wefie - Wreck it Ralph 2
 Disney Princesses
Disney Princesses
 Lọ lem
Lọ lem
 Moana
Moana
 Young Belle
Young Belle
 Lọ lem and Belle as Những nàng tiên cá
Lọ lem and Belle as Những nàng tiên cá
 Lọ lem and her Prince hình nền
Lọ lem and her Prince hình nền
 Lọ lem hình nền
Lọ lem hình nền
 Lọ lem - 2015
Lọ lem - 2015
 Snow White Pop Art
Snow White Pop Art
 Nữ hoàng băng giá Group
Nữ hoàng băng giá Group
 New Belle thiết kế
New Belle thiết kế
 Snow White
Snow White
 Disney Princess Coloring Pages - Princess hoa nhài
Disney Princess Coloring Pages - Princess hoa nhài
 Ariel, The Little Mermaid
Ariel, The Little Mermaid
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
 Aurora holding rose
Aurora holding rose
 Princess Aurora
Princess Aurora
 Tiana royal debut
Tiana royal debut
 Walt Disney các hình nền - Princess Lọ lem
Walt Disney các hình nền - Princess Lọ lem
 Princesses takes wefie - Wreck it Ralph 2
Princesses takes wefie - Wreck it Ralph 2
 Pocahontas 2018
Pocahontas 2018
 Mermaid Princess ~ Belle
Mermaid Princess ~ Belle
 Pocket Princesses Comic: Moana is Our New Princess!
Pocket Princesses Comic: Moana is Our New Princess!
 Tiana Loose Hair
Tiana Loose Hair
 Aladdin và cây đèn thần - Princess hoa nhài
Aladdin và cây đèn thần - Princess hoa nhài
 Aurora and Lọ lem
Aurora and Lọ lem
 Tiana and Mulan as Những nàng tiên cá
Tiana and Mulan as Những nàng tiên cá
 Rapunzel
Rapunzel
 Snow White
Snow White
 Snow White Pop Art
Snow White Pop Art
 Nữ hoàng băng giá Anna
Nữ hoàng băng giá Anna
 Princess Ariel, Mulan and Pocahontas hình nền
Princess Ariel, Mulan and Pocahontas hình nền
 Moana First Look
Moana First Look
 Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel, Aurora & Belle
Walt Disney hình ảnh - Princess Ariel, Aurora & Belle
 New Aurora
New Aurora
 Lọ lem
Lọ lem
 hoa nhài
hoa nhài
 Disney Princesses
Disney Princesses
 Ariel
Ariel
 Aurora
Aurora
 Disney Princess Line
Disney Princess Line
 Ariel
Ariel
 Snow White
Snow White
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
 Disney Cosplay
Disney Cosplay
 Princess Aurora
Princess Aurora
 New Pictrue of Disney Princess (2012)
New Pictrue of Disney Princess (2012)
 Bookmark
Bookmark
 Princesses in lâu đài
Princesses in lâu đài
 Baby Ariel
Baby Ariel
 Princess Tiana
Princess Tiana
 Snow White Coloring Pages
Snow White Coloring Pages
 Snow White Coloring Pages
Snow White Coloring Pages
 arel
arel
 Indian Princess Pocahontas
Indian Princess Pocahontas
Những nàng công chúa Disney
Những nàng công chúa Disney
 snow white's nude look
snow white's nude look

4 comments

user photo
JaDangerz said:
I can tell that conch shell is important to Moana
posted hơn một năm qua.
 
user photo
AangLite said:
She really does look a lot like Rapunzel, huh.
posted hơn một năm qua.
 
user photo
^well, so do Belle, Ariel, and Tiana.

and Jasmine looks like Belle and Tiana both.

And Aurora looks like Anita.

*goes on and on*
posted hơn một năm qua.
 
user photo
xanara said:
Best new princess ever!
posted hơn một năm qua.