trả lời câu hỏi này

Những nàng công chúa Disney Câu Hỏi

Hi! I was wondering if I have a Disney Princess Face Character look. If so which character? :)

I have blonde hair and blue eyes :)
 Hi! I was wondering if I have a Disney Princess Face Character look. If so which character? :)
 mbrookens posted hơn một năm qua
next question »

Những nàng công chúa Disney Các Câu Trả Lời

mhs1025 said:
bạn look like Merida with the hair.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
princesslullaby said:
I agree, merida! in the face as well as the hair
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »