Chuyển thể của hãng Disney Updates

a comment was made to the poll: Which girl would be better for Dodger? cách đây 8 ngày by Emirhan37
fan art đã được thêm vào: Lesbian Kiss cách đây 16 ngày by alexpatterson
a photo đã được thêm vào: Dawn X Aoyama cách đây 16 ngày by alexpatterson
a comment was made to the photo: màu tím and Hiro2 cách đây 2 tháng by ajotma
a comment was made to the photo: Những người bạn cách đây 3 tháng by 15sturmelle2
a video đã được thêm vào: belle ♡ Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần cách đây 3 tháng by KristinART_18
a video đã được thêm vào: G O D G A V E M E Y O U ♡ sarah ✗ moses cách đây 3 tháng by KristinART_18
a comment was made to the photo: hoa nhài x john smith cách đây 4 tháng by Megara_
a video đã được thêm vào: tom ♡ duchess • be my valentine cách đây 4 tháng by KristinART_18
a comment was made to the article: She's a User: Full story cách đây 4 tháng by van_64
a comment was made to the article: ♥•*´¨`*•BEST COUPLE FOR JASMINE! {Countdown!} •*´¨`*•♥. cách đây 4 tháng by AdelitaI
a comment was made to the article: Beauty: Part 15 cách đây 5 tháng by abbygrace
a comment was made to the photo: belle x john smith as sophie x howl cách đây 5 tháng by DIAMELA
a video đã được thêm vào: belle x howl ❀ make a wish cách đây 6 tháng by KristinART_18
a comment was made to the photo: Strong Friendship cách đây 6 tháng by DisneyGirlFan
a comment was made to the photo: We Must Hurry Yocheved cách đây 6 tháng by abbygrace
an answer was added to this question: Help Wanted - 3D Avengers? cách đây 6 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the answer: Jasmine/Ariel (Don't get me wrong I do ship Ariel with Belle, but I also ship her with hoa nhài too) cách đây 6 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the poll: Crossover With DC's New Frontier Characters: Which Disney boys is a better choice for Wonder Woman? cách đây 7 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the poll: Which DC Animated Bad Guy is a better choice for Vanessa? cách đây 7 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the poll: Crossover With DC's New Frontier Characters: Which Disney girl is a better choice for Batman? cách đây 7 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the photo: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần as kuzko cách đây 7 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the photo: Jasmine/Ariel cách đây 7 tháng by 15sturmelle2
a comment was made to the poll: Who's best for Hades? UPDATED cách đây 7 tháng by abbygrace
a video đã được thêm vào: V O I C E S ♡ dimitri x belle cách đây 7 tháng by KristinART_18
a comment was made to the photo: Y‘all are about to get caught! cách đây 8 tháng by rzenteno
a comment was made to the article: Beauty: Part 7 cách đây 8 tháng by abbygrace
a comment was made to the article: Beauty: Part 2 cách đây 8 tháng by abbygrace
a video đã được thêm vào: adella x zack ♡ rewrite the stars cách đây 8 tháng by KristinART_18
a comment was made to the photo: A Rose bởi Any Other Name cách đây 8 tháng by LadyStrange8483
a comment was made to the article: Beauty: Part 12 cách đây 8 tháng by abbygrace
a comment was made to the article: Beauty: Part 14 cách đây 8 tháng by abbygrace
a comment was made to the photo: Esmeralda and Snow White cách đây 8 tháng by rzenteno
a comment was made to the article: What if Chel was a servant for Kuzco? (What If series) [Unfinished] cách đây 8 tháng by abbygrace
a video đã được thêm vào: shang ✗ hoa nhài ❤ i'm so in tình yêu with bạn ❤ for Kiandra! cách đây 9 tháng by KristinART_18
a comment was made to the poll: Who is a better match for Aladdin? cách đây 9 tháng by abbygrace
a comment was made to the photo: Always Play From the tim, trái tim cách đây 9 tháng by notbrandyss
a comment was made to the article: Beauty: Part 17 cách đây 9 tháng by abbygrace
a comment was made to the photo: Mother and daughter cách đây 9 tháng by ernielew2014
a comment was made to the article: My hàng đầu, đầu trang 14 Crossover couples {Happy Valentines day} cách đây 9 tháng by abbygrace
a video đã được thêm vào: V O I C E S ♡ hercules x sarah hawkins ft. milo cách đây 9 tháng by KristinART_18
a video đã được thêm vào: like a cầu vồng 🌈 anne-marie x bianca cách đây 9 tháng by KristinART_18
a comment was made to the photo: Disney Crossover Family cách đây 10 tháng by barninja2
a comment was made to the article: ~Best Couple for Belle♥-Countdown Results~ cách đây 10 tháng by abbygrace
a comment was made to the article: Belle's Adventures in The Sword in the Stone Part 8 cách đây 10 tháng by abbygrace
a comment was made to the photo: Hanging out with The Iron Giant cách đây 10 tháng by ajotma
a video đã được thêm vào: Eric x Anya || What´s left of me cách đây 10 tháng by Lanalamprouge
a comment was made to the article: My yêu thích Crossover Couples cách đây 10 tháng by 227788
a reply was made to the forum post: Pick a Couple cách đây 10 tháng by ajotma