Discworld Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

geda1 đã đưa ý kiến …
A complete đọc order site - link đã đăng hơn một năm qua
sad
makintosh đã đưa ý kiến …
RIP Terry Pratchett đã đăng hơn một năm qua
Perfidia đã đưa ý kiến …
yeah, 50th fan! đã đăng hơn một năm qua
mordaciouslyme đã đưa ý kiến …
Currently đọc The Last Continent. I'm a bit new to this series, but so far I've loved it! đã đăng hơn một năm qua
heart
dizzydiscgirl đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại im sooo ngẫu nhiên :D
i like bumblebee tuna đã đăng hơn một năm qua
dragonchick đã bình luận…
Bumblebee tuna, yum! Gotta watch out for the stings though :P hơn một năm qua
dizzydiscgirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
dizzydiscgirl đã đưa ý kiến …
whooo, im so hyper right now! anyone read sourcery? my fav up to now! (ok so ive only read night watch, the colour of magic and sourcery (in that order) up to now...) đã đăng hơn một năm qua
dizzydiscgirl đã bình luận…
ive now read equal rites and mort too!!! yay me! hơn một năm qua
dizzydiscgirl đã bình luận…
And word sisters ;~] hơn một năm qua
dizzydiscgirl đã bình luận…
woops double post lol. up to guards guards now!!! hơn một năm qua
heart
dizzydiscgirl đã đưa ý kiến …
hi im new here, so, um, yeah! (i never know what to say here :) )
i tình yêu tortoises and turtles so when i found out that discworld was carried bởi a rùa, con rùa (A'tuin!) i was like, OMGOMGOMGAWWWWWWWWWBLESS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
dizzydiscgirl đã bình luận…
omg totally awkwarddd!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
dragonchick đã bình luận…
xin chào turtles are cool! the helped capt. Jack sparrow! hơn một năm qua
dragonchick đã bình luận…
yup and aparently ants always fall over on their right side when drunk hơn một năm qua
ladydeath đã đưa ý kiến …
I LIKED IT, BUT MY FAMILY WAS LIKE " OMG! LEIGHILA SHUT UP! đã đăng hơn một năm qua
ladydeath đã đưa ý kiến …
OK ANYONE ELSE ACTUALLY WATCH THIS WITH THEIR PSYCHOTIC PARENTS? đã đăng hơn một năm qua