trả lời câu hỏi này

Kẻ trộm Mặt Trăng Câu Hỏi

what are the little yellow people called?

 bri2horses_14 posted hơn một năm qua
next question »

Kẻ trộm Mặt Trăng Các Câu Trả Lời

Darkshine said:
Potato munchkins!

No, kidding.
Minions.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Pitrocks14 said:
Minions.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
clairemcalpine said:
They are called Minions.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
LinaHarrow said:
They're the minions, of course. x)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BitemeIVampire said:
The 'little yellow people' are called Minions. I reapeat the 'Little yellow people' are called Minions.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
THARWAH said:
M I N I O N S :) →This is What i call my Mum*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kmulli12 said:
they are minions
select as best answer
posted hơn một năm qua 
witchpiper91 said:
Minions
select as best answer
posted hơn một năm qua 
domidude365 said:
they r called minions LOL!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MartainCake said:
Munchkin Potatos
select as best answer
posted hơn một năm qua 
annabeth_piper said:
the little yellow people are called minions
select as best answer
posted hơn một năm qua 
PerryTheTeenage said:
Kevin, Tim, Bob, Mark, Phil, Stuart, Dave, Billy, Larry, Jerry and a few hundred other cousins of Gru!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
taniamolee said:
minions
select as best answer
posted hơn một năm qua 
jt1975 said:
minions
select as best answer
posted hơn một năm qua 
bluejay564 said:
A minion
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Misscheney1 said:
The Minions, and they all have different names.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
-Breadqueen- said:
There called minions!:) I use to call them pops,you know like the cereal?:D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
darange said:
minions
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »