• all at the end of season 4 hoặc 5. . Wallpaper and background images in the Degrassi: The tiếp theo Generation club.

    hâm mộ 4 những người hâm mộ    Fanpup says...

    This Degrassi: The tiếp theo Generation photo might contain cầu thủ bóng rổ, basketeer, cager, người chơi bóng rổ, and người chơi giỏi.

 Fiona
Fiona
 degrassi wallpapers!
degrassi wallpapers!
 degrassi wallpapers!
degrassi wallpapers!
 degrassi school
degrassi school
 ♥Degrassi Valentines♥
♥Degrassi Valentines♥
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 wow
wow
 All Because She wanted Coffee Banner[Declan]
All Because She wanted Coffee Banner[Declan]
 mmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm
 Friendships
Friendships
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 degrassi wallpapers!
degrassi wallpapers!
 xin chào liberty girlfriend
xin chào liberty girlfriend
 ♥Degrassi Valentines♥
♥Degrassi Valentines♥
 dylan&marco
dylan&marco
 Degrassi
Degrassi
 degrassi
degrassi
 Eli Goldsworthy (Extraordinary Machine 2)
Eli Goldsworthy (Extraordinary Machine 2)
 Alli
Alli
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 SPINNER through the years
SPINNER through the years
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 zane
zane
 zane
zane
 zane
zane
 zane
zane
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Degrassi<3
Degrassi<3
 Degrassi
Degrassi
 Degrassi
Degrassi
 Degrassi
Degrassi
 Degrassi
Degrassi
 Degrassi
Degrassi
 all in this torgeather
all in this torgeather
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 zane
zane
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi
Degrassi
 hot
hot
 all at the end of season 4 hoặc 5
all at the end of season 4 hoặc 5
 My OC Leah Goldsworthy Eli's Sister!
My OC Leah Goldsworthy Eli's Sister!
 I HATE JENNA!!!!!!
I HATE JENNA!!!!!!
 Friendships
Friendships
 new season of degrassi
new season of degrassi
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Marco
Marco
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Romeo and Jules
Romeo and Jules
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Degrassi
Degrassi
 Degrassi
Degrassi
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 shjannon-kook
shjannon-kook
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 degrassi wallpapers!
degrassi wallpapers!
 OC3
OC3
 Drew {Season 10}
Drew {Season 10}
 Degrassi
Degrassi
 Degrassi<3!
Degrassi<3!
 degrassi school
degrassi school
 Esme Song
Esme Song
 Leia Chang
Leia Chang
 Maya Matlin
Maya Matlin
 Liberty van Zandt
Liberty van Zandt
 Terri MacGregor
Terri MacGregor
 Mia Jones
Mia Jones
 Paula Brancati (Jane Vaughn)
Paula Brancati (Jane Vaughn)
 Hazel Aden
Hazel Aden
 Frankie Hollingsworth
Frankie Hollingsworth
 Esme Song
Esme Song
 Ellie Nash
Ellie Nash
 Tori SantaMaria
Tori SantaMaria
 Chantay Black
Chantay Black
 Lola Pacini
Lola Pacini
 Becky Baker
Becky Baker
 Bianca DeSousa
Bianca DeSousa
 Alli Bhandari
Alli Bhandari
 Alli Bhandari
Alli Bhandari
 Alex Nunez
Alex Nunez
 Shay Powers
Shay Powers
 Grace Cardinal
Grace Cardinal
 cây ô rô, hoa huệ, holly J.
cây ô rô, hoa huệ, holly J.
 Zoe Rivas
Zoe Rivas
 Darcy Edwards
Darcy Edwards
 Marisol Lewis
Marisol Lewis
 Paige Michaelchuk
Paige Michaelchuk
 Paige Michaelchuk
Paige Michaelchuk
 Ellie and Paige
Ellie and Paige
 Paige Michaelchuk
Paige Michaelchuk
 Paige and Ellie
Paige and Ellie
 Spinner Mason
Spinner Mason
 Spinner and Emma get married
Spinner and Emma get married
 Shane, Lauren, and Jake
Shane, Lauren, and Jake
 Spinner Mason
Spinner Mason
 Spinner Season 4
Spinner Season 4
 Spinner Season 3
Spinner Season 3
 Spinner Mason
Spinner Mason
 Shane Kippel (Spinner Mason)
Shane Kippel (Spinner Mason)
 Spinner Mason
Spinner Mason
 Spinner Mason
Spinner Mason
 Jimmy Brooks
Jimmy Brooks
 Marco Del Rossi
Marco Del Rossi
 Marco Del Rossi
Marco Del Rossi
 Marco Del Rossi
Marco Del Rossi
 Marco and Dylan
Marco and Dylan
 Season 7 cây ô rô, hoa huệ, holly J.
Season 7 cây ô rô, hoa huệ, holly J.
 món ăn bơm xen, charlotte Arnold
món ăn bơm xen, charlotte Arnold
 cây ô rô, hoa huệ, holly J. striptease
cây ô rô, hoa huệ, holly J. striptease
 cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
 cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
 cây ô rô, hoa huệ, holly J.
cây ô rô, hoa huệ, holly J.
 cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
 cây ô rô, hoa huệ, holly J.
cây ô rô, hoa huệ, holly J.
 cây ô rô, hoa huệ, holly J. and Declan
cây ô rô, hoa huệ, holly J. and Declan
 món ăn bơm xen, charlotte Arnold (Holly J.)
món ăn bơm xen, charlotte Arnold (Holly J.)
 cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
cây ô rô, hoa huệ, holly J. Sinclair
 Sav and Anya
Sav and Anya
 Sav and Anya
Sav and Anya
 Anya Macpherson
Anya Macpherson
 Anya Macpherson
Anya Macpherson
 Samantha Munro
Samantha Munro
 Samantha Munro
Samantha Munro
 Anya Macpherson
Anya Macpherson
 Old Anya Macpherson
Old Anya Macpherson
 Katie Matlin
Katie Matlin
 Katie Matlin
Katie Matlin
 Chloe Rose
Chloe Rose
 Katie Matlin
Katie Matlin
 Chloe Rose
Chloe Rose
 Chloe Rose
Chloe Rose
 Katie Matlin
Katie Matlin
 Chloe Rose
Chloe Rose
 Chloe Rose
Chloe Rose
 Chloe Rose (Katie Matlin)
Chloe Rose (Katie Matlin)
 Katie and Drew
Katie and Drew
 Luke Bilyk and Chloe Rose
Luke Bilyk and Chloe Rose
 Katie and Clare
Katie and Clare
 Katie Matlin
Katie Matlin
 Katie Matlin
Katie Matlin
 The Matlin sisters
The Matlin sisters
 ellie nash
ellie nash
 chim giẻ cùi, jay Hogart
chim giẻ cùi, jay Hogart
 Drew and Katie
Drew and Katie
 Zig Novack
Zig Novack
 K.C. Guthrie
K.C. Guthrie
 High Drew
High Drew
 Drew Torres
Drew Torres
 Drew glasses
Drew glasses

6 comments

user photo
ryan cooly is so hot
posted hơn một năm qua.
 
user photo
heart
ya! he
posted hơn một năm qua.
 
user photo
kiss
manny still look sexc as fuk wat ever she weres
posted hơn một năm qua.
 
user photo
wink
I think Manny's style changes 4 the best
posted hơn một năm qua.
 
user photo
The hottest guy on degrassi is soooooo CRAIG! lol he is.
posted hơn một năm qua.
last edited hơn một năm qua
 
user photo
heart
Oh no the HOTTEST Guy on Degrassi is Declan
posted hơn một năm qua.